Privacyverklaring Webdesign to go

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens Webdesign to go gebruikt, waarvoor, hoe we deze gegevens beveiligen en hoe lang wij ze bewaren.

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Berry Hellegering via info@webdesigntogo.nl.

Wij voldoen aan de gestelde eisen van de wet Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.

Wat is Webdesign to go

Lasergame to go is de handelsnaam waaronder zelfstandige ondernemer Berry Hellegering ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Middels Lasergame to go worden er lasergame sets verhuurd voor gebruik in de recreatie.

Privacy Webdesign to go

Bezoekers aan onze website kunnen op een aantal plekken een reactie geven via een contactformulier. Wij verzamelen dan de volgende gegevens:

  • (Voor)Naam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Opmerking

 

Deze gegevens hebben wij nodig om u een offerte te kunnen toesturen. Persoonsgegevens worden verder niet gedeeld met derden of gebruikt voor marketing. De persoonsgegevens blijven maximaal zes weken na overeenstemming opdracht in onze database.

© 2019 ontworpen door webdesigntogo. | Privacybeleid